Królestwo Boże (z cyklu: Zabawa w słowa)

Ostatnio przeszukiwałem Nowy Testament pod kątem wszystkiego, co zawiera hasło Królestwo Boże. Wyszła mi z tego taka definicja:

Królestwo Boże:
1) Bliska relacja z Bogiem, posłuszeństwo Bogu, bycie pod Bożym błogosławieństwem [Duch, relacja, stan]
2) (?) Wieczne przebywanie z Bogiem po śmierci fizycznego ciała. [miejsce]

1) Przesłanki:

(43): Dlatego mówię wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 21]

(1): I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mk 9]

(14): Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mk 10]

(2): I rozesłał ich, żeby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 9]

(20): Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. (21): I nie powiedzą: Oto tu, albo: Oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 17]

(17): Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 14]

(20): Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1kor 4]

2) Argument(y) (?):

(18): Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie królestwo Boże. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 22]

Im dłużej się przyglądam definicji, tym bardziej zaczynam się zastanawiać, czy tekst „Królestwo Boże” był w ogóle używany w Biblii w tej drugiej definicji.

Muszę nad tym popracować w wolnej chwili, ale póki co kończę tę notatkę.