Historyjka – czy dobre uczynki zrównoważą złe uczynki?

Wyobraź sobie, że jesteś wysokiej klasy lekarzem. Ba, jesteś specjalistą na skalę świata. Opracowałeś nowatorską metodę przeszczepu serca, i tylko dlatego, że się tego podjąłeś, uratowałeś życie 100 osób.

Ponadto, masz wszelką potrzebną dokumentację, żeby potwierdzić, że te 100 osób by umarło, gdyby nie Twoja pomoc. Załóżmy, że jest to prawda – uratowałeś 100 osób od śmierci! 🙂

Ale przy okazji wyobraź sobie, że bardzo nie lubisz swojej teściowej. Na tyle bardzo, że swoje umiejętności lekarskie wykorzystałeś tutaj w bardzo złym celu. Teściowa umarła, a Ty dostajesz wezwanie na salę sądową. Jesteś oskarżony o zabicie swojej teściowej.

Argumentujesz w następujący sposób:

Wysoki Sądzie! Wiem, dlaczego się tu spotykamy i przyznaję się do winy! Jednak proszę o uwzględnienie tego, że dzięki swoim umiejętnościom uratowałem życie 100 osobom. Gdyby nie mój wkład pracy, te osoby byłyby już martwe.

Proszę więc o uwzględnienie tego, i wypuszczenie mnie na wolność. Proszę, niech ten zły czyn, którego się dopuściłem, zostanie zrównoważony dobrymi uczynkami polegającymi na uratowaniu 100 osób. Wnioskuję o wypuszczenie mnie na wolność i o zmazanie ze mnie tej winy.

Co zrobi sąd? Wypuści Cię? A może zostaniesz ukarany? Jaka będzie kara? Czemu?

###

Jak widać, łatwo jest nam zrozumieć ziemską sprawiedliwość 🙂 . To proste zrozumienie napotyka jednak na poważne problemy, gdy zaczynamy mówić o Bogu. A przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, więc to powyższe zrozumienie powinno dać się prosto uogólnić, gdy rozmawiamy o tym, co się z nami stanie po śmierci. Myślę, że trzeba ten temat omówić.

Trzeba tylko zadać sobie pytanie, jakie są Boże zasady sprawiedliwości. Można np. sobie przyjąć, że Bóg śpi w nocy i wtedy nie widzi. Takie założenie przyjmuje bardzo dużo ludzi. A Ty skąd czerpiesz informacje o Bogu? Ja ufam w tej kwestii Słowu Bożemu. 🙂

Przy okazji w niektórych fragmentach Biblii zacytowanych poniżej kryje się krótka odpowiedź, jaki był plan Boga. To znaczy, jak uratować od problemów człowieka, który przez swoje złe uczynki po śmierci powinien pojawić się przed sądem, tak jak ten powyższy lekarz.

Ale o tym będzie już inny wpis 😉 .

List do Rzymian 3:20 – Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.

List do Rzymian 3:23 – Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga.

List do Rzymian 6:23 – Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

List do Hebrajczyków 9:27 – A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd.

Co zrobi sąd? Wypuści Cię? A może zostaniesz ukarany? Jaka będzie kara? Czemu?